Domowe leczenie tlenem

aptlenPolega na podaży pacjentowi do oddychania tlenu w większym stężeniu niż występuje on w powietrzu atmosferycznym, za pomocą koncentratora tlenu, który pozostaje w domu chorego. 

 

Dla kogo przeznaczone jest Domowe Leczenie Tlenem?

Dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, którzy dla utrzymania się przy życiu, muszą przez kilkanaście godzin na dobę oddychać większym stężeniem tlenu.

Jaki lekarz kwalifikuje do Domowego Leczenia Tlenem?

Kwalifikacji dokonuje lekarz pulmonolog, specjalista chorób płuc

( zobacz naszych lekarzy pulmonologów )

Czy leczenie tlenem jest płatne ?

  • W ramach programu Domowego Leczenia Tlenem realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenie jest BEZPŁATNE.
  • Koszt prywatnego wypożyczenia - 8,00 zł na dobę (wypożyczamy tylko koncentratory używane )

Dane techniczne niektórych aparatów tlenowych

Jak ubiegać się o przydzielenie koncentratora w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

  • Otrzymać kwalifikację do Domowego Leczenia Tlenem od lekarza pulmonologa -  są to pacjenci z ciężką niewydolnością oddechową, w przebiegu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP),  którzy spełniają kryteria określone przez NFZ
  • Zgłosić taką kwalifikację w naszej przychodni -  ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie tel. 0 17 852 87 82 - czas oczekiwania na koncentrator tlenowy zależny jest od ilości zgłoszeń i limitów ustalonych przez NFZ 

Jak wygląda opieka nad pacjentem objętym programem Domowego Leczenia Tlenem w NZOZ Palomed ?

  • Pacjenci objęci domowym leczeniem tlenem przez NZOZ Palomed, pozostają pod opieką pielęgniarki naszej przychodni, oraz podlegają okresowym kontrolom przez lekarza pulmonologa w naszej przychodni  Pani Dr Ewa Drabik-Peszko
  • Pacjent nie musi rezygnować z opieki swojego dotychczasowego lekarza.
  • Zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ wizyty pielęgniarki odbywają się raz na kwartał. Podczas takiej wizyty sprawdzany jest ogólny stan zdrowia pacjenta, oraz poprawność działania koncentratora tlenowego, udzielane są dodatkowe instrukcje dotyczące codziennej obsługi urządzenia. W razie koniczności, wizyty mogą odbywać się częściej. Pacjent zgodnie z wymogami NFZ, każdorazowo proszony jest o potwierdzenie wizyty własnoręcznym podpisem.

 Serwis aparatów tlenowych

W przypadku awarii aparatu tlenowego u naszego pacjenta, proszę kontaktować się pod numer telefonu 534 307 140

NZOZ Palomed 
35-060 Rzeszów
ul.Słowackiego 11
tel. 17 852 87 82
osoba odpowiedzialna: Lucyna Preizner   tel. kom. 889 483 798

 

Drukuj  

Nieobecności lekarzy

No articles to show.

Menu Boczne

Nieobecności lekarzy
No articles to show.